پچ کورد چیست؟

پچ کورد یکی از تجهیزات پسیو اساسی شبکه است که برای اتصال قسمت های مختلف یک شبکه طراحی شده به یکدیگر و ارتباط آنها استفاده میشود.

پچ کورد شبکه یک کابل شبکه است که طول آن از 50 سانتی متر تا 20 متر ادامه دارد و در دو سر آن سوکت های استاندار RJ-45 نصب شده است.

پچ کورد ها از نظر پهنای باند و نرخ انتقال داده ها به دسته های Cat1 تا Cat8 تقسیم بندی میشود که دسته بندی های cat1 تا cat4 به طور کلی منسوخ شده اند. به طور کلی پچ کور های cat5e و cat6 و cat6a بیشترین کاربرد را دارند.

مقاومت پچ کورد در برابر نویز

پچ کورد های utp:

پچ کورد هایی هستند که در آنها هیچگونه شیلد یا فویلی استفاده نشده است و سوکت های این مدل از پچ کورد فاقد شیلد هستند.

پچ کورد های ftp:

در این نوع پچ کورد به دور همه زوج ها یک فویل پیچیده شده است اما به دور تک تک زوج ها فویل یا شیلدی پیچیده نشده است، سوکت های این نوع پچ کورد از نوع شیلد دار هستند.

پچ کورد های sftp:

پچ کورد هایی که دور هر چهار زوج ان شیلد braid screen پیچیده شده است و هم در کنار آن فویل وجود دارد اما به دور تک تک زوج ها شیلد یا فویلی وجود ندارد، سوکت های این نوع از پچ کورد نیز دارای شبلد میباشد.

منوی اصلی